|Nr konta: SANTANDER BANK POLSKA S.A. 35 1090 1245 0000 0001 3694 6556

Przekaż swoją dziesięcinę!

Wpłać darowiznę

We wszystkim pokazałem wam, że tak pracując, trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, który powiedział „Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu”
Dz. 20, 35.

Pismo Święte Starego Testamentu jest źródłem dziesięciny. Pan Jezus nie zniósł tej praktyki dlatego zachęcamy do jej stosowania.

Czym jest dziesięcina? to 10% z tego, co mamy czy zarabiamy. Pamiętaj, że poprzez dawanie czcimy Boga i uznajemy, że to właśnie On jest właścicielem wszystkiego co posiadamy. Z jednej strony jest to wyraz naszego posłuszeństwa względem Pana Boga a z drugiej wyraz naszej ufności w to, że On sam zabezpieczy naszą przyszłość .

Więcej na ten temat w książce Uzdrowienie finansów. Jak z Bożą pomocą wyjść z długów ? M.W. Nowiccy

Swoją dziesięcinę możesz przekazać na cele naszej fundacji.

Wpłata na konto