Nr konta: SANTANDER BANK POLSKA S.A. 35 1090 1245 0000 0001 3694 6556

Zbuduj z nami Dom DM – KONCEPCJA – 1 ETAP

Wpłać darowiznę

MIEJSCE NA DOM8

 

 

Naszym pragnieniem jest wybudowanie domu DM – DARU MIŁOSIERDZIA. To dla nas wielkie wyzwanie, dlatego zapraszamy byś Podjął/Podjęła je razem z nami. Ma to być miejsce w którym będą się odbywały rekolekcje, kursy Szkoły Nowej Ewangelizacji oraz inne wydarzenia ewangelizacyjne, a także prowadzona będzie posługa Modlitwy Uwolnienia. Z drugiej strony, schronienie znajdzie tu, każdy kto będzie potrzebował ciszy i duchowego wsparcia. Cel tych wszystkich działań jest jeden, aby w sercu każdej osoby, która do nas przyjdzie zagościła Boża Miłość, która jest źródłem wszelkiego dobra.

Wpłata na konto

Pierwszym etapem działań jest przygotowanie projektu, który pozwoli nam zwizualizować to przedsięwzięcie. Czy nam się powiedzie? Ufamy, że nad dziełem czuwa sam Pan Jezus Miłosierny. Zastanów się czy nie posyła ciebie, abyś stal się budowniczym Jego dzieła poprzez wsparcie go, swoją darowizną.

Jeżeli uważasz, że nie jesteś w stanie pomóc bo Sam/Sama nie masz zbyt wiele to pamiętaj, że każda kwota się liczy, ponieważ zbliża nas do osiągnięcia celu.