|Nr konta: SANTANDER BANK POLSKA S.A. 35 1090 1245 0000 0001 3694 6556

Rekolekcje parafialne

Podziękowania za rekolekcje w Gostyniu

Podziękowania za rekolekcje w Gostyniu

Prowadzimy rekolekcje ewangelizacyjne oparte o schemat kerygmatu. Podstawą każdego głoszenia jest Słowo Boże, które odnosi się do naszego życia, czego potwierdzeniem są liczne świadectwa. Nauczaniu towarzyszy obraz, a także dynamiki oraz dramatyzacje i gadżety, które przybliżają temat i pozwalają wiernym – uczestnikom rekolekcji, osobiście doświadczyć poszczególnych prawd wiary. Dzięki temu każdy ma możliwość pogłębienia swojej relacji z Panem Jezusem jako żywym Bogiem, bądź spotkania się z Nim po raz pierwszy. Poszczególne części rekolekcji prowadzone są w sposób dostosowany do potrzeb parafii (stąd wcześniejsze spotkanie z miejscowym proboszczem i wiernymi) oraz możliwości i otwartości parafian tak, aby każdy mógł się czuć bezpiecznie i doświadczyć spotkania z Panem Jezusem na tyle, na ile jest gotowy Go przyjąć. Ponieważ do ewangelizacji powołany jest każdy chrześcijanin, to też rekolekcje prowadzi nie tylko kapłan – ksiądz Arkadiusz Pałka, ale także osoba świecka.

Ważnym elementem rekolekcji jest Msza święta z modlitwą o doświadczenie Bożej Miłości sprawowana w sobotę wieczorem na rozpoczęcie rekolekcji.

Rekolekcje poza spotkaniem z Bożą Miłością i pogłębianiem relacji z Jezusem Chrystusem mają również doprowadzić do zawiązania się wspólnoty w parafii, w której są prowadzone (jeżeli takiej jeszcze nie ma), po to by wierni mogli wspólnie spotykać się na wielbieniu Boga i pogłębiać relację z Nim, a także by poprzez wspólne działania wspierali księdza proboszcza i lokalną społeczność.

Z radością poprowadzimy rekolekcje również w Twojej parafii.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź e-mailowego.

Tu byliśmy >>