|Nr konta: SANTANDER BANK POLSKA S.A. 35 1090 1245 0000 0001 3694 6556

Misja i Wizja

WIZJA KATOLICKIEJ FUNDACJI „ROZRADUJ SIĘ W PANU”
Zaszczepienie idei Bożego Miłosierdzia w ludzkich sercach poprzez ewangelizację i działalność rekolekcyjną, czego widzialnym znakiem będzie Dom – Dar Miłosierdzia.

MISJA KATOLICKIEJ FUNDACJI „ROZRADUJ SIĘ W PANU” 
Wspieranie rozwoju człowieka ze szczególnym uwzględnieniem jego sfery duchowej poprzez działania ewangelizacyjne i rekolekcyjne, a także prowadzenie działań zmierzających do budowy Domu – Dar Miłosierdzia.