Nr konta: SANTANDER BANK POLSKA S.A. 35 1090 1245 0000 0001 3694 6556

Spotkanie wspólnoty Córek i Synów Bożego Miłosierdzia

Katolicka Fundacja „Rozraduj się w Panu” działa od pięciu lat na gruncie ewangelizacji prowadząc rekolekcje szkolne, parafialne, misje, spotkania dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania, spotkania dla dzieci oraz koncerty ewangelizacyjne. Pomagamy w zakładaniu i prowadzeniu wspólnot Córek i Synów Bożego Miłosierdzia. Do tej pory powstały dwie w Gościeszynie i w Długiem Starem.
W ramach naszej działalności napisaliśmy książkę Piękna i Twardziel w rękach Boga, która ma Imprimatur. Książka jest dwustronna. Z jednej strony zawarte zostały świadectwa kobiet a z drugiej mężczyzn, którzy w pewnym momencie spotkali Pana Boga i wracali do Niego po licznych perturbacjach życiowych. Książka może stać się narzędziem naszej osobistej formacji, zawiera miejsce na notatki. Rozprowadzamy ją w parafiach jako cegiełkę na nasze działania. Można ją nabyć na naszej stronie internetowej www.rozradujsiewpanu.pl oraz w księgarni przy ul. Leszczyńskich 9.
W 2019 roku uzyskaliśmy statut Organizacji Pożytku Publicznego, dlatego można przekazywać nam 1% podatku wpisując KRS nr 0000588215, za co już teraz z serca dziękujemy. Wspierać nas można również wpłacając na konto fundacji dziesięcinę bądź darowizny do czego serdecznie zachęcamy.
Nr konta SANTANDER BANK POLSKA S.A. 35 1090 1245 0000 0001 3694 6556.